Choď na obsah Choď na menu
 


Vitajte na stránke venovanej biológii ( prírodopisu  ) a výtvarnej výchove a samozrejme IX.B

 

V školskom roku 2008/ 2009 sa začala reforma v školstve. Nevyhol sa tomu ani prírodopis. Zmenil nielen názov ale aj obsah. Doteraz sa v piatom ročníku učila botanika (rastliny), v šiestom zoológia (živočíchy), v siedmom somatológia (orgány a tkanivá ľudského tela), v ôsmom nastupuje geológia a paleontológia. Na koniec v deviatom ročníku sa sumarizovalo nadobudnuté učivo a preberala sa ekológia.

 

 

 

 

Po novom sa v piatom ročníku učia žiaci o rastlinách, hubách živočíchoch aj neživej prírode. Učivo je rozdelené na tri časti : Život vo vode a na brehu, Život v lese, Život na poliach a lúkach. Túto zmenu hodnotím pozitívne. Žiaci môžu poznať prírodu v jej celistvosti, nachádzať vzťahy medzi jednotlivými organizmami a aj vzťahy medzi živou a neživou prírodou.

 

 

 

V šiestom ročníku je učivo zamerané na ekosystémy ľudských sídel, stavbu tiel rastlín, húb a bezstavovcov.

 

 

 

V siedmom ročníku preberáme stavbu tela stavovcov a jednotlivé rozdiely medzi rybami, obojživelníkmi, plazmi, vtákmi a cicavcami. Ďalej stavbu tela človeka a poskytnutie prvej pomoci.

Vo ôsmom ročníku sa preberá geológia a mineralógia, paleontológia a nakoniec ekológia.

V deviatom ročníku  je  učivo zamerané na stavbu tiel organizmov s ohľadom na ich funkciu. Ďalej genetiku a nakoniec opäť ekológiu.

 

 

Nájdete tu i pomôcky na výtvarnú výchovu, môžete sa k jednotlivým  témam vyjadriť v komentároch.

 

 

 


 
 

 

 

 

A nezabudnite si prezrieť fotoalbum.

 


 

Svoje projekty zasielajte elektronicky na adresu

 

 

 

 

 

 

zs.bivy@gmail.com.